How to use this table: Please note that this website is very much under construction, and these lists are incomplete. Also, our search function is not yet operational, and the transcription files have not yet been linked to our glossary. The glossary is here. A Dutch glossary is here. We welcome your comments, corrections, and assistance. 

TITLES WRITTEN IN DUTCH
CENTURY DATE OF PUBLICATION TITLE MANUSCRIPT/
PRINT DESIGNATION
AUTHOR/EDITOR FACSIMILE TRANSLATION
(text in English)
E-TEXT COMMENTARY NUMBER OF RECIPES DESIGNATE PARENT DOCUMENT(S)
15TH circa 1479-1484 Keukenboek MS 1035
UB Gent
Serrure, C.A., ed.     txt (Th.Gloning)   62  
15TH circa 1479-1484 Wel ende edelike spijse MS 1035
UB Gent
Muusers, Christianne, e-text.   Muusers, Christianne txt
(C.Muusers)
English translation and glossary 62  
15/16TH circa 1500 Een nieuw Zuidnederlands kookboek uit de vijftiende eeuw MS 15 Gent Braekman, W.L.,  ed.;        ed. 1986  338  
15/16TH circa 1500 KANTL 
Gent 15
KANTL
MS 15 Gent
Muusers, Christianne, e-text   Muusers,
Christianne
txt
(C.Muusers)
English translation and glossary    
16TH circa 1514 Een notabel boecxken van cokeryen Bayerische Staatsbibliothek München Jansen-Sieben, Ria  and Molen-Willebrands, Marleen van der eds.  In print 1925
Reprint in 1994
  txt
(M.vanderMolen)
ed. 1994 (Dutch) 175  
16TH circa 1514 Een notabel boecxken van cokeryen     In print 1925
Reprint in 1994
Von Tets,
Christina
txt English translation 175  
16TH 1556 (=unpublished) (ed.=copy of 1560) Eenen nyeuwen coock-boeck   Vorselman, Gheeraert (author)
Cockx- Indestege, Elly, ed.
      ed. 1971 496  
16TH 1500-1525 and 1584 (?) De keuken van de late Middeleeuwen MS 476 
UB Gent
Jansen-Sieben, Ria and 
Winter, Johanna Maria van, eds
      ed. 1989 267  
16TH ca. 1595 Cock Bouck MS. 240 
SB Antwerpen
Braekman, W.L., ed.       ed. 1995 231  
16TH end of 16th Fragment van een 16de-eeuwse handgeschreven kookboek Liasse 830 Stadsarchief Brussel (oud archief) Braekman, W.L., ed,       ed. 2001 29  
16/17TH 1575-1625 Een Antwerps receptenboekje van ca. 1575-1625   Lindemans, Jan,
ed.
      ed. 1960    
16TH 1593 Coc-boeck UB Amsterdam 640 A16 Carolus Battus (author);
Marleen van der Molen-Willebrands, e-text.
    txt
(M.vanderMolen)
In progress 298  
16TH ca. 1600 Medische en culinaire recepten MS. 2887 
KB Brussel
             
16TH 1600 Secreet-boeck UB Amsterdam, UB Gent Carolus Battus            
17TH beginning of 17th Handboek van Clara van Molle MS. II 51 
KB Brussel
             
17TH ca. 1610 Aptekerij-Boeck MS. 3968 
KB Brussel
             
17TH 1612 Koocboec oft familieren keukenboec   Magirus, M. Antonius        In progress by  Schildermans, Jozef and Sels, Hilde    
17TH ca. 1630 Handschrift van het Convent van onse eerweerdighe Moeder te Antwerpen MS. III 1688
KB Brussel
             
17TH 1669 De verstandige kock Exemplaar Museum De Waag, Deventer Marleen van der Molen-Willebrands, e-text      txt In progress
ed. c. 2004
194  
17TH 1670 De verstandige kock UBA 1219 G 26 De Kan, Amsterdam,
facsimile
In print 1993          
17TH   Cock Bouck.
Een Antwerps kookboek voor 'Leckertonghen'.
MS II 51, KB Brussel Braekman, Willy, ed.       ed. 1995 231  
17TH ca. 1640 Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten, koken MS II 211 
KB Brussel
Cockx- Indestege, Elly and Lemaire, Claudine, eds. In print 1983          
17TH ca. 1686 Koock ende huyshoudt Boeck. Receptenboek van Hemminga-State te Beesterwaag MS Archief van Harinxma thoe Slooten Ferro, R.N., ed.       ed. 1995    
17/16TH   Medische, culinaire en verfrecepten MS. 54 Museum Abdij Rosenberg Waasmunster              
18TH 1797 Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst   Johannes Allart online